В момента няма обявени конкурси.
За въпроси, обръщайте се към отдел "Международно сътрудничество" в каб. 123B или на int_relations@ue-varna.bg.