Срокът за кандидатстване изтече.
За въпроси, обръщайте се към отдел "Международно сътрудничество" в каб. 321 или на int_relations@ue-varna.bg.